Bøgekærgård

Vi overtog Bøgekærgård den 1. juni 1988 efter en tvangsauktion, hvilket gav en del udfordringer med at få alt på plads og komme i gang.

Da vi flyttede ind var der ikke særlig mange bygninger, en maskinlade med plads til 80 tons korn, samt nogle stalde der ikke var rationelt indrettet alle sammen.

Stalden var delt op i en farestald, en løbe-drægtighedsstald, samt en mixstald, der var plads til 65 års søer.

Sturehuset er på 240 m2 og er opført i 1883 i røde mursten.

Det første vi gjorde da vi kom, var at lovligøre møddingsforhold og bygge en ny gyllebeholder. Herefter er det blevet til tre maskinlader, en tilbygning som bliver brugt som farestald til den gamle stald (1992), en slagtesvinestald (1996), nyt redskab og værksted (2000), 2 nye gyllebeholderes, en ny sostald (2004), 2 kornsiloer (2006), et luftrensningsanlæg til slagtesvinestalden (2013), og selvfølgelig en del vedligeholdelse undervejs samt støbning af fast gulv i alle maskinladerne. Herudover er alle staldene blevet gennem renoveret med nye gulve m.m. Så nu er det meste af ejendommen oppe på fuld drift.

Her er en lille opgørelse over hvordan Bøgekærgård så ud i 1988 og her i 2022:

År 1988 År 2023
Jordtilliggende: 21 ha Jordtilliggende: 105 ha
Forpagtninger: 0 ha Forpagtninger: 62 ha
Besætning: 65 års søer Besætning: 400 års søer
Slagtesvin:  0 Slagtesvin: ca. 2300 grise
Salg af smågrise: 1500 grise Salg af smågrise: ca. 10.300 grise
Medarbejder: 0 Medarbejdere: 3 medarbejder