Mark

Da vi overtog Bøgekærgård i 1988, hørte der 21 ha jord med til ejendommen. Vi har tilkøbt en del jord, så vi nu har 105 ha, ud over vores egen jord har vi forpagtet 62 ha jord, næsten alt jorden ligger i en radius af 6-7 km fra gården.

Vi dyrker ca. 162 ha jord, resten fragår til ca. 3,5 ha skov og mose  ca. 5,7 ha går til vej, bygninger og have samt bortforpagtet jord til hestefolde, og de sidste 3,8 ha udgår af driften på grund af bræmmer langs åer og vandløb.

Alt vores byg og hvede bliver brugt til foder til vores sohold samt slagtesvinestald.

Vi laver det meste af mark arbejdet selv, dog har vi ikke maskiner til græs og til gylle så det betaler vi os fra ligesom det med at presse halm får vi også en maskinstation fra Snesere til at varetage for os, derved binder vi ikke så stor en kapital bundet i maskiner som vi ikke skal bruge så tit.