Stald

Da vi overtog Bøgekærgård var der en produktion på 65 års søer med salg af alle smågrisene, gården har siden 1977 haft status som Blå SPF.

SPF står for Specifik Patogen Fri. SPF- besætningerne er deklareret fri for en række behandlingskrævende sygdomme, nemlig almindelig lungesyge, ondartet lungesyge, PRRS, PMWS, Ødemsyge, svinedysenteri, skab, lus og nysesyge. Det betyder for forbrugerene, at vi ikke behøver at bruge så meget medicin til vores dyr når vi ikke har de sygdomme.

Der sker ikke noget med vores dyr selv om vi flytter dem fra den ene stald til den anden, de kan sagtens klare sig hvis de bliver flyttet over på andre bondegårde, en af hemmelighederne ved at kunne opretholde en SPF besætning, er at du skal have en rigtig god hygiejne, noget så banalt som at vaske hænder, og holde staldene rene er en vigtig del af vores hverdag i stalden.

Vores besætning er nu på 400 søer, hvor vi producerer 2300 slagtesvin, de øvrige grise bliver solgt til faste aftagere når de vejer 30-35 kg.

Siden vi overtog Bøgekærgård har vi renoveret alle staldene samt bygget tre nye. Dette har givet bedre plads til dyrene, lettet rengøringen samt bedre arbejdsforhold for vores medarbejdere. Vi har indført ny teknologi, der hvor det var muligt at automatisere, uden at gå på kompromis med dyrevelfærden.

Vi laver selv vores foder til alle grisene, vi anvender halm til alle grisene. Alle dyr tilses dagligt og der gås sygerunder i alle stalde. Vi benytter overbrusningsanlæg i næsten alle staldene, som giver grisene mulighed for at køle sig af i de varme perioder.

Noget af det nyeste vi har lavet til vores slagtesvinestald, er et luftrensningsanlæg. Dette gør at den luft der kommer ud fra stalden den kommer til at lugte som mosejord i stedet for at lugte af gylle

Alle vores grise blive leveret til Danish Crown. Kødet fra vores slagtegrise bliver brugt til eksport Vi producerer hangrise det vil sige at der slet ikke kastreres på ejendommen. En del af kødet bliver sendt til England, noget går til andre europæiske lande eller Japan, som sætter meget pris på magert kød, så man kan ikke købe det i Danmark.